Jau dvidešimtą kartą, liepos 6 dieną Kernavėje, Pilies kalno piliakalnio prieigose, viduramžių miesto rekonstruotų sodybų aplinkoje mes vėl susitiksime. Jūsų lauks daugiau nei 300 atlikėjų iš Lietuvos ir užsienio šalių. Festivalis jau tapo žinomas Europoje.

Jubiliejinis renginys, skirtas Mindaugo karūnavimo – Lietuvos Valstybės dienai, archeologinių tyrimų Kernavėje 40-dešimtmečiui ir Kernavės vardo paminėjimo 740-tosioms metinėms paminėti. Festivalis vyks Valstybiniame Kernavės kultūriniame rezervate, autentiškame žmogaus ir gamtos sukurtame kraštovaizdyje, išsaugojusiame 11 tūkstančių metų šiame regione egzistavusių kultūrų pėdsakus.

Jūsų lauks amatų, karybos ir muzikos meistrais iš dešimties šalių. Jie pristatys įvairių genčių ir tautų atkurtą tolimą praeitį. Čia pajusime dūminės pirties ir beržinės vantos kvapą, išgirsime kalvio priekalo dūžius, aplankysime nagingus puodžius ir juvelyrus. Miesto aikštėje išvysime iš svetur atklydusius pirklius.

Čia įsikurs Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos, Vengrijos, Rumunijos, Vokietijos ir Švedijos senųjų amatų žinovai. Rumunijos eksperimentinės archeologijos meistrai, demonstruos karingųjų barbarų dakų gyvenseną (kultūrinė asociacija „Omnia Barbaria“). Matysime dakų įtvirtinimuose (Mala Kopalnia, dabartinė Ukraina) rastų ir rekonstruotų ginklų – peilius, ietis, grandinius šarvus ir itin lenktą dakų kardą, egzotiškus keramikos ir odos dirbinius. 

Originalią amatų, karybos ir muzikos programą demonstruos Vengrijos atstovai (klubas „Onugur“) – vilnones jurtas su kasdiene įranga, vilnos, keramikos dirbinius, maisto gamybą.

Pirmą kartą bandysime atskleisti vikingų kultūros palikimą – dirbs nagingi plieno ginklų ir odos dirbinių gamintojai iš Vokietijos, Švedijos, Estijos ir Lietuvos. Lietuvos meistrai atkurs vikingų baldus. Iki šiol mažai žinome apie vulkaninės kilmės muilo akmens apdirbimą – meistras iš Vokietijos gamins muilo akmens indus. Lenkijos meistrai pirmą kartą demonstruos lužitėnų kultūros keramiką, latviai – juvelyrinius dirbinius.

Jau dvidešimtą kartą mus pasitiks šio festivalio pirmtakai, dabartinio eksperimentinės archeologijos klubo „Pajauta“ nariai. Dalis jų – pirmojo festivalio rekonstrukcijos pradininkai. Dalyvaus „Dvaro meistrų“, „Amatų gildijos“, „Vilniaus puodžių“, „Leitgirio“ klubų senųjų amatų žinovai, daug pavienių naujų ir jau gerai žinomų Lietuvos bei užsienio šalių senųjų amatų meistrų.

Renginio teritorija sąlyginai padalinta į dvi dalis – priešistorės ir viduramžių.

Priešistorės stovyklose mus pasitiks paslapčių kupini tolimosios epochos medžiotojai,  gaminantys titnaginius, akmeninius ir kaulinius įrankius, papuošalus. Neolito – ankstyvojo bronzos amžiaus gyvenvietėje susipažinsime su Pamarių ir Narvos archeologinių kultūrų keramika. 

Matysime, kaip įrengiamas neolitinis būstas – pinamos ir molio skiediniu tinkuojamos pertvaros, įtaisomi gultai. Čia pat židinyje bus gaminamas maistas, audžiami bei pinami drabužiai ir indai, lipdomi, dekoruojami ir išdegami moliniai puodai. Greta bus apdirbamas titnagas, gaminami dirbiniai iš kaulo. Meistras iš Vokietijos mokys skambinti ant titnago luitų, atskleis archajiškas ugnies užkūrimo paslaptis.

Vyks atrakcionai, edukaciniai konkursai vaikams.    

Karių kovose savo narsą demonstruos lietuvių, latvių, lenkų, baltarusių karybos klubai. Viduramžių kariai demonstruos ne tik karybos meistriškumą, bet ir įrengtas karių stovyklavietes bei amatus: kalvystę, ginklų dekoravimą, odos dirbinius. Pamatysime Piastų dinastijos („Jantar“, Lenkija) bei vikingų epochos karių („True Varing“, Baltarusija) ir pirmą kartą dalyvaujančių latvių karių „Exerritus Rigensis“ klubas. Bus galima susipažinti ne tik su karyba, bet ir su karius lydinčių amatininkų darbais. Viduramžių Lietuvos karybą demonstruos karybos klubas „Varingis“.

Archajiškos muzikos ir šokio programą pristatys ansambliai „Jevaryna“, ir po kelių  metų pertraukos sugrįžęs „Stary Olsa“ (Baltarusija). Koncertuos atlikėjai iš Vengrijos – ansamblis „Kajan“. Muzikuos senosios muzikos ansambliai „VISI“, „Trys keturiuose“, „Ugniavijas“ Festivalio atidarymo diena lankytojus pasveikins Kernavės folkloro ansamblis „Medgrinda“.   

Viduramžių miesto aikštė vilios įprastiniu šurmuliu. Čia sutiksite klajojančius muzikantus, pirklius, valkatas ir viduramžių budelius.

Pilies kalne koncertuos archajiškos muzikos ansambliai, bus galima paskanauti įvairių maisto gaminių, dalyvauti žaidimuose ir konkursuose, pajodinėti žirgu, o stabtelėjus – pažvelgti į įspūdingą Pajautos slėnį, saugantį mūsų tūkstantmetę praeitį.

Ilgametis senosios Kernavės tyrinėtojas archeologas doc. dr. A. Luchtanas papasakos apie viduramžių Kernavės miesto istoriją, kasdienį miestiečių gyvenimą, pristatys to laikotarpio moters kostiumą.

Liepos 5 ir 7 d. lektoriume, Archeologinės vietovės muziejaus salėje, bus skaitomos paskaitos tema „Kernavės archeologiniams tyrimams 40“. Paskaitas skaitys ilgamečiai Kernavės tyrinėtojai ir atradėjai; doc. dr. Aleksejus Luchtanas, doc. dr. Gintautas Vėlius ir dr. Rokas Vengalis.

„Ilgalaikiai moksliniai archeologiniai tyrimai, skatino vykdyti mokslinę rekonstrukciją. Eksperimentinė archeologija ir edukacinė veikla leidžia giliau suvokti dabarties ir praeities sąsajas, kultūros paveldo klodus, o mokslinė informacija tampa patrauklesnė visuomenei“ – apibendrina Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos ryšių su visuomene ir švietėjiškų programų skyriaus vedėjas Jonas Vitkūnas.

Bilieto kaina – 5 eurai, vietos gyventojai, vaikai iki 16 metų renginį galės lankyti nemokamai.

Svarbi informacija. Į Kernavę atvykti patogu autostradoje Vilnius – Kaunas pasukant ties Vieviu, autostradoje Vilnius – Ukmergė pasukant ties Avižieniais, Bartkuškiu arba Širvintomis. 

Festivalio metu mažiausias transporto srautas yra kelyje per Bartkuškį.

2019 M. FESTIVALIS. AMATAI, MEISTRAI, ATLIKĖJAI: 

PRIEŠISTORĖS AMATAI:

NEOLITO – ANKSTYVOJO BRONZOS AMŽIAUS GYVENVIETĖ. BUITIS, APRANGA, NARVOS IR PAMARIŲ ARCHELOGINIŲ KULTŪRŲ KERAMIKA:  Dainius Strazdas, Jurgita Radžiūnaitė („Vilniaus puodžių cechas“, Lietuva), Virginija Rimkutė,  Karolis Kerurka, Indrė Jasaitytė,  Eglė Marcinkevičiūtė (Lietuva)

LUŽITĖNŲ KULTŪROS KERAMIKA, AUDIMAS IR VERPIMAS : Katažyna Bodovska, Vojciech Rutkovski, Kšyštov Ostrovski, Šymon Dyktynski (Lenkija)

DEGUTO GAMYBA: Vojciech Piotrovski, Piotr Gačkovski (Biskupino muziejus –rezervatas, Lenkija)

AKMENS AMŽIAUS STOVYKLAVIETĖ: TITNAGINIŲ, KAULO IR RAGO DIRBINIŲ GAMYBA: Gvidas Slah*, Žileli Slah, Tomas Abraitis*, Martyna Remenčiūtė, Martynas Ostašenkovas (Lietuva)

AKMENS AMŽIAUS UGNIES UŽKŪRIMAS IR MUZIKAVIMAS : Jean-Loup Ringot (Prancūzija/Vokietija)

PUODŲ LIPDYMAS,  IŠDEGIMAS IR KIBIRĖLIŲ IŠ LIEPOS ŽIEVĖS GAMYBA: Gytis Grižas (Lietuvos nacionalinis muziejus), Virginija Ostašenkovienė, Inga Ostrauskienė, Vita ir Darius Vaitkevičiai*, Vytautas Butvilas* (Lietuva)

ARCHAJIŠKAS GINTARO APDIRBIMAS: Ruslanas Aranauskas* (Lietuvos liaudies buities muziejus), Gintaras Markevičius* (Lietuva)

JUOSTŲ PYNIMAS IR SIŪLŲ DAŽYMAS NATŪRALIAIS DAŽAIS : Valda Lapėnaitė*, Rūta Paliukienienė, Vasarė Ratkevičienė (Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija), Viktorija Brasaitė (Lietuva)

BRONZOS GAMINIŲ LIEJIMAS: Zbigniev Dolski*, Alina Dolska (Lenkija)

MUZIKAVIMAS ARCHAJIŠKAIS INSTRUMENTAIS : Daiva ir Evaldas Vyčinai (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)

VYTELIŲ, MELDŲ IR VIKSVŲ PYNIMAS, MUZIKAVIMAS : Kristina Keturakytė, Gerda Gudienė, Alfreda Petrauskienė, Tereza Šakienė (Mindūnų žvejybos muziejus, Lietuva)

KRIVIČIŲ GENTIES KIEMAS: APŽIESTA KERAMIKA, VALGIS, BUITIS : Eleonora ir Valerij Zinkievič, Liudmila Šepilo, Aleksandr Šepilo, Timofej Šepilo (Braslavo muziejų susivienijimas, Baltarusija)

ONOGURŲ GENTIES KIEMAS (IX a.): JURTA, VELTINIO IR  TEKSTILĖS GAMINIAI, PYNIMAS, MEDŽIO RAIŽINIAI, LANKO IR STRĖLIŲ GAMYBA, MAISTO GAMYBA, MUZIKA : Antal Miklos Gabor, Soros Viktor Karoly, Antal Lilla Sara, Gozse Atila, Bede Imre, Rozsas Botond Levente, Meszaros Judit, Rozsas Peter, Judit Kaszasne Toth, Ilona Csilla Toth. MUZIKA: Laszlo Simandi, Attila Laszlo, Klara Uhrin, Johanna Pap   (Vengrija)

DAKŲ KIEMAS  I a. pr. Kr. – I a. po Kr., MAISTO GAMYBA, LIPDYTINĖ KERAMIKA, KALVYSTĖ, ŠARVŲ GAMYBA IR ODOS GAMINIAI : Daria Dabal, Marius-Vasile Ardeleanu, Coșofreț Ionuț, Ienășoiu Darian, Mărcuț Adrian, Roman Sorin, Vlad Andrei-Mitruț, Berezovschi Adriana, Petreuș Ion, Toth Levente, Crăciun Raul  (“Omnis Barbaria”, Rumunija)

VIKINGŲ LAIKŲ KALVYSTĖ, ODOS DIRBINIAI : Vykintas  Motuza, Tomas Vosylius (Lietuva),Gotz Breidenbiucher (Vokietija), Rickard Akeson (Švedija), Marir Vaida, Alan Karu (Estija)

MUILO AKMENS INDAI: Florian Peteranderl (Vokietija)

KALVYSTĖ IR VIKINGŲ BALDŲ GAMYBA: Juozas Maksimas Mickevičius, Ingrida Kisėliūtė Mickevičienė, Aleksandras Mickevičius (Lietuva)

ANKSTYVŲJŲ VIDURAMŽIŲ AMATAI:

ARCHAJIŠKŲ VALGIŲ GAMYBA:  Daiva Luchtanienė*, Austėja Luchtanaitė*, Mindaugas Rožėnas*, Marijuš Mališauskas*, Audrius Jonušis*, Karolis Savickas, Urtė Ručytė, Edita Gilė, Algirdas Kalinauskas (Lietuva)

GAMINIAI IŠ BERŽO TOŠIES, BERŽO TOŠIES ORNAMENTAVIMAS RAGINIAIS SPAUDAIS: Vytautas ir Raimonda Ramanauskai* (Mažeikių muziejus, Lietuva)

APAVO GAMYBA, ODOS GAMINIAI: Dalia Grigonienė* (Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija), Arūnas Puškorius*, Dalia Vaičiūnienė (Lietuva)

SENOSIOS GYVULIŲ VEISLĖS: Kęstutis Samušis, Inga Samušienė (Lietuvos škudžių avių augintojų asociacija)

KAILIADIRBYSTĖ, ODOS IŠDIRBIMAS: Virgilijus* ir Tania Jakubauskai (Lietuva)

DREVINĖ BITININKYSTĖ, MIDAUS GAMYBA IR ŽVAKIŲ LIEJIMAS: Romas Norkūnas, Lukas Miškinis, Virginija Pugačiauskienė, (Dzūkijos nacionalinis parko direkcija), Andrius Janionis (Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija), Lina Janionienė, Giedrė Dovidavičienė, Tadas Dovidavičius (Lietuva)

KALVYSTĖ, GINKLŲ GAMYBA:  Mindaugas, Algirdas* ir Martynas* Stankai, Adomas Sviklas, Chritmantas Konta (Lietuva)

MEDŽIO DIRBINIŲ GAMYBA : Algirdas Verseckas*, Algirdas Juškevičius, Saulius Čėsna, (amatų centras „Trakėnai“), Ramunė Pranckevičiūtė (Lietuva)

PYNIMAS IŠ VYTELIŲ : Virgilijus ir Roma Šlipaičiai* (Lietuva)

SENOJI MEDICINA: Zenona Šimaitienė*, Jolanta Žemaitienė* (LSMU Medicinos ir farmacijos istorijos muziejus, Lietuva)

VIDURAMŽIŲ PIRTIS, ŽOLININKYSTĖ IR MUILO GAMYBA: Ernesta Bajorinienė, Vereta Rupeikaitė, Valdas Rimavičius, Saulius Pileckis, Giedrė Šileikaitė (VšĮ „Pirties kelias“, Lietuva), Sandra ir Mindaugas Makutėnai (Lietuva)

JUVELYRINIAI GAMINIAI:  Kazimieras Barišauskas (Trakų istorijos muziejus), Ingrida Daraškevičiūtė, Marius Žuramskas (Lietuva)

SIDABRO LIEJIMAS : Evaldas* ir  Judita Babenskai (Lietuva)

STIKLO KAROLIUKŲ GAMYBA: Justina Bliujūtė*, Simas Aleksandravičius, Audrius Almantas (Lietuva)

VELTINIO VĖLIMAS:  Ramunė Butrimaitė*, Gabija Mauliūtė*, Andrius Tumosa (Lietuva)

VIDURAMŽIŲ KERAMIKOS GAMYBA: ŽIEDIMAS IR IŠDEGIMAS: Vygantas Vasaitis*, Eglė Bagdonienė*, Skomantas Bagdonas, Marija Karaliūtė (VšĮ „Amatų gildija“, Lietuva)

DUONOS KEPIMAS: Gintaras Ruzgys, Edita Grigaliūnaitė (Lietuva)

MIESTO AIKŠTĖ:

JUVELYRINIŲ DIRBINIŲ GAMYBA: Karolina Buivydaitė, Domas Burnickis, Deividas Zaikovskis („Dvaro meistrai“, Lietuva)

VIDURAMŽIŲ JUVELYRIKA : Zunda Purmale ir Ričards Purmali (Latvija)

KAILIAI, KAULINIAI PAPUOŠALAI, ŽIBINTAI:  Leonard Guslakov, Elžbieta Slota (Lenkija)

GINTARO DIRBINIAI : Eryk Popkiewicz (Lenkija)

ARCHAJIŠKŲ MUZIKOS INSTRUMENTŲ DEMONSTRAVIMAS: Egidijus Virbašius (Lietuva)

SENOJI KNYGRIŠYSTĖ : Sigitas Tamulis, Rimas Malaiska (Lietuva)

VIDURAMŽIŲ KNYGŲ GRAFIKA: Natalia Khritova, Ivan Kotelevtsev, Vlada Kotelevtseva (Rusija)

AUDIMAS, SIŪLŲ DAŽYMAS AUGALINIAIS DAŽAIS: Gerda Narusevičienė, Raminta Beržanskytė, Algimantas Narusevičius, Elena Trečiokaitė („Leitgiris“, Lietuva)

BALTIŠKO KOSTIUMO REKONSTRAVIMAS: Daiva Steponavičienė*,  Kristina Buinevičiūtė, Vaida Druskytė, Lina Girdvilytė – Natkevičienė (VšĮ „Vita Antiqua“, Lietuva)

RŪBŲ SIUVIMAS: Daura Giedraitienė (Vilniaus dailės akademija ,Lietuva), Audronė Salatkaitė, Dalius Alminas, Kantvilas Giedraitis (Lietuva)

KERAMIKA, RAGO DIRBINIŲ GAMYBA, JUVELYRINIAI GAMINIAI:  Mateuš Frankevič, Magdalena Anna Zavol, Marta Kšyžanovska, Lukaš Gačkovski, Anna Šolc (Biskupino muziejus, Lenkija)

ODOS GAMINIAI : Martynas Švedas (Lietuva)

VIDURAMŽIŲ KERNAVĖS MIESTO ISTORIJOS PRISTATYMAS: Aleksiejus Luchtanas* (VU, Lietuva)

VIDURAMŽIŲ KERNAVĖS MOTERS KOSTIUMO PRISTATYMAS:  Aleksiejus Luchtanas* (VU, Lietuva)

VIDURAMŽIŲ STALO ŽAIDIMAI:  Mindaugas ir Judita Korsakai (VšĮ „Vikingų kaimas“, Lietuva)

MONETŲ KALYKLA: Nerijus Erminas, Mindaugas Asminavičius, Lina Kazlauskaitė (Lietuva)

VIDURAMŽIŲ BAUSMĖS: Manvydas Vitkūnas, Vaidotas Pakalniškis, Sandra Čereškienė (Lietuva)

VIDURAMŽIŲ  KLAJŪNAI:  Algirdas, Steponas, Rasa ir Simona Breidokai (Lietuva) 

KARIŲ STOVYKLAVIETĖ, VIDURAMŽIŲ KARYBOS KLUBAI:

„EXERRITUS RIGENSIS“ (Latvija)

 „TRUE VARING“ (Baltarusija)

 „VARGENTORN“ (Baltarusija)

 „VARINGIS” (Lietuva)

 „JANTAR” (Lenkija)

BŪGNIJIMAS: Dariuš Pojava, Anna Pojava, Jakub Pojava (Lenkija)

KOVŲ LAUKAS

ŠAUDYMAS IŠ LANKO IR ARBALETŲ: Juras Visockis, Laimonas Kašinskas, Mantas Balsys, Liudas Grigas („Strėlė“, Lietuva) 

PRAMOGŲ AIKŠTĖ:

SENOJI MUZIKA: RUGIAVEIDĖ ir folkloro grupe „SEDULA“ *, „UGNIAVIJAS“, „VISI“, „TRYS KETURIOSE, „Medgrinda“ (Lietuva) „STARY OLSA“, „Javaryna“, (Baltarusija), „KAJAN“ (Vengrija).

ŽAIDIMAI IR EDUKACIJA

PASIJODINĖJIMAS ŽIRGAIS:   Česlovas Marcinauskas (Lietuva)

Įvertink šį straipsnį

Suteikiame jums galimybę įvertinti mūsų turinį. Spustelėkite ant žvaigždės, kad įvertintumėte!

17 skaitytojai (-ų) įvertino

Iki šiol nėra įvertinimų! Būkite pirmas, įvertinęs šį įrašą.

Rekomenduojami VIDEO

TAIP PAT SKAITYKITE

Reklama

Ar pritariate, jog nemokamas parkavimas prekybos centruose būtų tik juose apsiperkantiems?

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.